Top view on workplace of photographer. Creative designer hands working graphic tablet, photographic equipment on table

Идея и дизайн

Екипът ни от графични дизайнери е на разположение да разработи индивидуални и комплексни решения за Вашата цялостна рекламна визия – от създаването на фирмено лого до изработването на качествени рекламни изделия, определящи Вашия корпоративен имидж: визитки, бланки, пликове за кореспонденция, папки, листовки, дипляни, брошури, каталози, акциденция, опаковки. Предлагаме индивидуално цифрово заснемане по поръчка на клиента и богат фотоархив с различни теми. Разполагаме с професионална техника за качествена предпечатна подготовка, включваща сканиране, текстообработка, страниране, обработка на фотоси, както и работа на място с оператор.