Рекламна агенция

Доставка и монтаж

ТРАНСПОРТЗакупуване материали по заявка на клиента. Доставка на готова продукция до посочен адрес със собствен транспорт.
ТЕХНИКАОсигуряване на транспорт и специализирана техника – вишка, кран, платформа с падащ борд – според нуждите на изпълнявания проект.
МОНТАЖПо желание на клиента осигуряваме монтаж на място на различни видове визуална реклама.